Corvin Rajzisklola logoKÉPZÉSEINK

DESIGNER FELNŐTTKÉPZÉS

ANIMÁCIÓ/MOZGÓKÉP

GRAFIKA BRAND DESIGN

GRAFIKA ILLUSZTRÁCIÓ

GRAFIKA WEB DESIGN

TÉR- ÉS FORMATERVEZÉS

RAJZ & FESTÉSZET

TINI RAJZI ELŐKÉSZÍTŐ

RÖVIDKURZUSOK

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐK

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

AKTUÁLIS

RÓLUNK

KAPCSOLAT

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINK

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINK

Általános szabályzás:

A Corvin Rajziskola biztosítja a hallgatóknak, hogy a felkínált időpontokból szabadon választhassanak, mindaddig, míg a csoportlétszám eléri a maximumot. A beiratkozás/ bérlet vásárlás/ képzési szerződés megkötése után a képzés időpontján módosítani nem lehet.

A képzési díj nem tartalmazza: 

 • a képzéshez szükséges számítógépet, szoftvereket
 • a képzés során felhasználásra kerülő anyagokat, eszközöket

A tanórák 45 percesek

A Corvin Rajziskola vállalja, hogy az előre kiadott tantervtől és óraszámtól nem tér el, de az órák időpontjainak módosításának jogát fenntartja az oktatók esetleges betegsége, utazása, egyéb iskolai program ütközése esetén, a  helyettesítést, pótóra időpontját vagy  az óracserét emailben egyezteti a résztvevővel. 

A Tanórák pótlására nincs mód, a szakirányú képzések esetében az óravázlatot az oktató átadja. A képzés megkezdése előtt 10 munkanapon belül a képzési díj visszatérítésére nincs mód, időarányosan sem.

A Corvin Rajziskola vállalja, hogy az oktatáshoz szükséges helyet és megfelelő munkakörülményeket biztosítja.

A Corvin Rajziskola vállalja, hogy a képzéshez szükséges információkat, eszköz-, illetve anyagigényt, és tanrendet e-mailben eljuttatja a hallgatókhoz a képzés megkezdése előtt.

A képzésben résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az iskola által készített csoportos fotókon megjelenjen az iskola honlapján vagy online oldalain.

SZELLEMITULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZAT

A rendelkezések vonatkoznak a :

 • a szakirányú képzésben, szerződéses jogviszony alapján felnőttképzésben résztvevő személyekre 
 • a rövid kurzusokon, rajz/festészet/szobrászat illetve előkészítőkön résztvevő hallgatókra

Akik, a képzés folyamán, tanulmányaik során egyedi szellemi termékeket, alkotást hoznak létre.

A Corvin Rajziskolában létrehozott művek szerzői művek: szerzői jogi védelem alá tartozó alkotások, művek és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok (különösen adatbázis) oltalma alá eső művek, alkotások, teljesítmények.

Az iskolában született hallgatói munkák nem önálló szerzői művek, konzultáció során megvalósult, kooperatív művek, ezért felhasználásuk során az alábbi szabályozás vonatkozik:

PUBLIKÁLÁS

– Amennyiben a Hallgató a Corvin Rajziskolában folytatott tanulmányai során létrehozott bármely alkotását, munkáját, Szellemi alkotását a hallgatói jogviszonya alatt, valamint annak megszűnését követően is  korlátlan ideig – bármilyen módon

 1. a) online felületen (beleértve különösen mind a saját honlapját, blogját, bármely közöségi média felületet, továbbá harmadik személyek online felületét) megosztja, feltünteti, szerepelteti, közzéteszi; és/vagy
 2. b) bármely egyéb módon bármely személlyel közli vagy nyilvánosságra hozza (különösen: bemutatókon, fesztiválokon szerepelteti, portfóliójában feltüntetni, kiadványban szerepelteti, kiállításokon, konferenciákon, szakmai bemutatókon, fesztiválokon, szakmai versenyeken, tanulmányi versenyeken bemutatja, továbbá bármely egyéb módon közzéteszi vagy hozzáférhetővé teszi) úgy a Hallgató minden esetben köteles feltüntetni, hogy az adott alkotás, munka, Szellemi alkotás az Egyetemen folytatott tanulmányainak időtartama alatt készült, továbbá jól láthatóan meg kell jelölni a közreműködő oktató(ka)t is, –  kötelezettséget vállal a Hallgató az alábbi magyar vagy angol nyelvű szövegezés jól látható feltüntetésével eleget tenni:

“Ezt az alkotást [Hallgató neve) a Corvin Rajziskola [oktatók neve] közreműködésével hozta létre [évszám] évben.”

“This work was created by [name of student] at the Corvin Art School with assistance from [name of teacher] in the year [number).”

ONLINE FELÜLETEKEN

BEHANCE minden hallgatónak, aki a Behancera feltölti az iskolában készült munkáit, közreműködőnek (co-owner) kell jelölni a Corvin art school-t 

INSTA kötelező beteggelni az iskolát/ @corvinartschool  grafika szakosoknak:  @corvingrafika is.

FACEBOOK kötelező beteggelni az iskolát: @corvinartschool

HASZNOSÍTÁS, ÉRTÉKESÍTÉS

A hallgatónak joga van hasznosítani munkáját, de köteles a hasznosítást megelőzően engedélyt kérni, illetve a hasznosítás folyamatáról a Corvin Rajziskolát tájékoztatni. A harmadik felet köteles tájékoztatni a Corvin Rajziskola rendelkezéseiről, és a harmadik félnek nyilatkoznia kell ezen rendelkezések elfogadásáról, betartásáról, és ezt  egy szerződésben rögzíteni köteles. 

 

-a Hallgató által létrehozott Szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni jogok a képzésben résztvevőt illeti meg, a Corvin Rajziskola ezirányú igényéről lemond, a hallgatónak bejelentés és tályékoztatás kölelezettsége van.

 

-A Corvin Rajziskola a Hallgató időben és térbeli korlátlanul, korlátlan mennyiségben, nem kizárólagos jelleggel, ingyenesen jogosult valamennyi Hallgató valamennyi alkotását, munkáját, Szellemi alkotását  vagy azokról készült fotókat vagy videókat

 1. a) honlapján, közösségi média felületein, az elektronikus és nyomtatott kiadványaiban, ismertető anyagaiban, továbbá bármilyen hirdetésben, valamint harmadik személyek bármely on-line és nyomtatott kiadványaiban, felületein, műsoraiban és bármely egyéb módon promóciós, marketing, ismeretterjesztési célokra,
 2. b) kiállításokon, konferenciákon, szakmai bemutatókon, fesztiválokon, szakmai versenyeken, tanulmányi versenyeken, és bármely egyéb hasonló eseményen promóciós, marketing, ismeretterjesztési célokra,
 3. c) oktatási tevékenysége során

felhasználni.

 A felhasználási jogokat kötelesek ingyenesen, ellenérték fizetési igény nélkül a Corvin Rajziskola részére biztosítani, a Hallgatók díjazás iránti igényükről kifejezetten lemondanak.

HASZNOSÍTÁS, ÉRTÉKESÍTÉS

 Amennyiben a Szabályzat személyi hatálya alá tartozó Alkotók, személyek a Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozó Szellemi alkotásuk

 • hasznosítását a Corvin Rajziskolának (Corvin Art 2 Bt-nek) nem jelentik be,
 • hasznosítást megelőzően a harmadik személytől (megrendelőtől) nyilatkozatot, szerződést nem mutatnak be

vagy

 • a Corvin Rajziskola nevét nem tűntetik fel 

a szabályzat megsértésének minősül.

A mulasztást elkövetett Hallgató/ Képzésben résztvevő köteles a Corvin Art 2 Bt-t kártéríteni, az alkotót a Corvin Rajziskola (Corvin Art 2 Bt) azonnali  50 000 ft kötbér megfizetésére kötelezheti.

KÉT ÉVES AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSEK

Képző- és iparművészeti munkatárs/ Művészeti grafikus/ emelt óraszámú illusztráció 

 Képző- és iparművészeti munkatárs/ Művészeti grafikus/ emelt óraszámú webdesign

 Képző- és iparművészeti munkatárs/ Művészeti grafikus/ emelt óraszámú branddesign

 Képző- és iparművészeti munkatárs/ Mozgókép és animációtervező

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 2 év/ 902 óra, 

 • szakirányú tervezés, digitális ismeretek: heti 2X3 óra kontaktórás képzésben, maximum 14 fős csoportban 
 • Kontaktórán kívüli  önálló tanulás, melynek konzultációja a bővített időtartamú tervezés és digitális órák /Prezentációk/ szakmai gyakorlat/ szakirányú fejlesztő gyakorlatok keretében zajlik.
 •  rajz, stílusgyakorlatok, kontaktórás képzésben, heti 1x 4 óra, összevont csoportban ( maximum 28 fő)
 • művészettörténet / szaktörténet júniusban tömbösített előadások, online Zoomban, összevont csoportban (maximum 70 fő)
 • A tanórák 45 percesek
 • A Corvin Rajziskola vállalja, hogy az előre kiadott tantervtől és óraszámtól nem tér el, de az órák időpontjainak módosításának jogát fenntartja az oktatók esetleges betegsége, utazása esetén, a  helyettesítést, pótóra időpontját vagy  az óracserét emailben egyezteti a résztvevővel. 
 • A képzésben résztvevő elfogadja, hogy másodévben a képzési időpontok módosulhatnak, hozzájárul az képzési szerződés módosításához.

 

KÉPZÉSI DÍJ:

-az aktuális képzési díj minden év március 1.-ig kerül fel a honlapra, 

– a képzési díj tartalmazza a 8 gyakorlati és 4 elméleti vizsgát.

_ a képzés díját az alábbi ütemezésben lehet téríteni, ennek módját a jelentkezési lapon jelezni kell.

 • képzési hitel igényelhető / https://diakhitel.hu/kepzesihitel/, de a jelentkezéskor fizetendő képzési előleg vagy  kedvezményes early bird képzési díjat diákhitellel téríteni nincs mód.
 • -amennyiben diákhitelt igényelsz, a diákhitel összegének be kell érkezni az iskola számlájára szeptember 30.-ig, egyéb esetben a résztvevő nem folytathatja a tanulmányait vagy önerőből kell térítenie a képzés díját.

KÉPZÉSI DÍJ FIZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE:

KEDVEZMÉNY NÉLKÜL

1 év
Előleg:a pozitív elbírálás után
1. félév : szeptember 1.-ig 
2. félév:  január 10.-ig 
2. év      
Előleg: Június 1.
1. félév: szeptember 1.-ig
2. félév:  január 10.-ig


 KEDVEZMÉNNYEL

1. Év
Előleg:a pozitív elbírálás után
Éves díj: szeptember 1.-ig
2. év
Előleg: Június 1.
Éves díj: szeptember 1.-ig

EARLY BIRD

1. év
Teljes éves díj:a pozitív elbírálás után
2.év
Teljes éves díj: június 1.-ig

Corvin kedvezmény:  10 000 Ft ( ha legalább 6 hónapig a Corvin Rajziskola bármely tanfolyamán részt vettél a képzést megelőzően)

A KÉPZÉSI DÍJ NEM TARTALMAZZA:

 • a képzéshez szükséges számítógépet, szoftvereket
 • a képzés során felhasználásra kerülő anyagokat, eszközöket
 • írásban külön igényelt pótvizsga (10 000 ft), vagy felzárkóztató konzultáció árát (6000 ft/ óra)
 • A képzés elvégzése után szakképesítést nyújtó vizsgaeljárást, melyet  akkreditált vizsgaközpontokban zajlanak.

 A KÉPZÉS VISSZAMONDÁSA,

– emailben történik

 –A képzés megkezdése előtt 10 napon belül illetve, a képzés megszakítása estén az előre  befizetett féléves vagy kedvezményes éves képzési díjat az iskola nem téríti vissza, időarányosan sem. A képzés halasztására nincs mód.

Amennyiben a képzés a megkezdés előtt, augusztus 1.-ig kerül visszamondásra a teljes összeget visszatérítjük, de aug 1 után a képzés előleg, 69 000 ft már nem kerül visszatérítésre.

-Amennyiben az iskola hibájából hiúsul meg a képzés, a képzést teljes díját és a felvételi eljárás díját is visszatérítjük.

PÓTÓRÁK

 • órák pótlására, csoportváltásra nincs lehetőség.
 • órák óravázlatát lehetőség van elkérni az oktatóktól, vagy fezárkóztató konzultáció igényelhető, ennek díja: 6000 ft/  óra
 •  képző vállalja, hogy az képzési programot maradéktalanul végigviszi, az oktatók esetleges betegsége, utazása vagy iskolai programok ütközése esetén pótórát, helyettesítést biztosít, erről emailben tályékoztatja a résztvevőket.
 • pandémia esetén az oktatás a tanmenet szerint online, zoomban folytatódnak

 

JELENTKEZÉS

A képzésre felvételizni szükséges. Felvételi jelentkezés a honlapon keresztül a “foglalj bármit” oldalon történik

– a jelentkezés határidejét a honlapon minden év március 1.-ig közzétesszük

-a felvételi eljárás díját is itt lehet kifizetni a bankkártyával. A felvételi eljárás díja: 6350 ft. A felvételi eljárás díját csak abban az esetben térítjük vissza, ha a képzés a képző intézmény hibájából meghiúsul.

 – képzési csoportot választani szükséges

– Előzetesen megszerzett tudásmérés kérhető (rajz/ ábrázolás, művészettörténet) tananyagegységenként 6350 ft, ezt a jelentezési oldalon jelezni, díját téríteni szükséges. Utólagos tudásmérésre lehetőség nincs.

– a képzésen való részvétel feltétele az érettségi.

REGISZTRÁCIÓ, A KÉPZÉSI DÍJ FIZETÉSÉNEK MÓDJA:

 A pozitív elbírálás után, 5 napon belül,  a “foglalj bármit” oldalon lehet 

-beiratkozás időpontot foglalni 

-a felnőttképzési adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat kitölteni

-Képzési előleg vagy Early bird kedvezményes képzési díj kifizetése bankkártyával

 

VÁRÓLISTA:
Amennyiben a jelentkező megfelelt az iskola által elvárt minőségi követelményeknek, de helyhiány miatt nem került be az általa preferált képzési csoportba, beiratkozás után lehetőség van a fennmaradó helyekre való regisztrációra. 


A TOVÁBBI TANDÍJRÉSZLETEK FIZETÉSE:
a képzési szerződésen feltüntetett ütemezésben, a Corvin Art 2 Bt számlaszámára történik

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

 • Érettségi bemutatása szeptember 1-ig, egyéb esetben a jelentkezés érvénytelen, a képzési előleget nem térítjük vissza.
 • a tandíj térítése
 • saját laptop, szoftver

VIZSGAREND

A képzési díj tartalmaz évente 4 db gyakorlati 2 írásbeli vizsgát.

-A vizsgák időpotjáról, vizsgaelvárásokról a résztvevők értesítést kapnak. Az éves tanmenetben is követhető ennek időpontja.

-Leadás formátumának betartása szükséges egyéb esetben a munkák “nem értékelhető” minősítést kapnak, a képzésben résztvevő a pótvizsga keretében pótolhatja a hiányosságát.

-A vizsgamunkák mennyiség és minőség tekintetében is 75% elérése fölött értékelhető.

-Az utolsó éves gyakorlati vizsga egy prezentáció, melynek az éves munkák 80 %-át tartalmaznia kell, melynek minőség tekintetében is meg kell felelni az elvárásoknak.

-Az elméleti tantárgyakból írásbeli vizsga van, mely 75% felett sikeres.

 • A képzésben résztvevő sikeres vizsgák esetén részesül a felnőttképzés elvégzését igazoló szakirányú tanúsítványban. Az első év elvégzése után másodéves képzésünket csak azok a résztvevők folytathatják, akik az elő éves gyakorlati követelményeknek 80%-ban megfelelnek.
 • A tanúsítvány feljogosítja, hogy akkreditált vizsgaközpontban hivatalos, állam által elfogadott vizsgát tehet, és szakképesítést szerezhet, mint: Képző, iparművészeti munkatárs/ Művészeti grafikus illetve Képző, iparművészeti munkatárs/ Mozgókép, animációtervező/.
 • A hallgató elfogadja a képző által előírt minőségi és mennyiségi vizsgakritériumokat, elvárásokat és az oktatók értékelését, ezt nem kérdőjelezi meg.
 • Amennyiben a képzésben résztvevő jogsértést észlel a vizsgáztatás során, az intézményvezető felülvizsgálatát kérheti.

– A hallgató élhet pótvizsga lehetőségével, melynek díja: 10 000 ft. Időpontja: az eredeti vizsgaidőpontot követő 7. nap.

-A képzési díj nem tartalmazza a képzés végén az szakvizsga díját, melyre  akkreditált vizsgaközpontban kerül sor.

KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI

 • A képzési program szerint meghatározott vizsgák minimum 75%-os teljesítése
       -Éves utolsó vizsgaprezentáció 80%-os teljesítése
       -írásbeli vizsgák 75 % os teljesítése
 • Aktív részvétel a képzés óráin 75%-ban 
 • Hiányzás mértéke: maximum a képzés 25%-nak az óraszáma
 • Képzési díj megtérítése, határidők betartása a képzési szerződésben foglalt ütemezés szerint
 • A képzés sikeres elvégzése a tanusítvány átadásával zárul, mellyel a képzésben résztvevő akkreditált vizsgaközpontban szakirányú vizsgát tehet, szakképzettséget szerezhet:     Képző- és iparművészeti munkatárs/ Művészeti grafikus

  vagy     Képző- és iparművészeti munkatárs/ Mozgókép és animációtervező

EGYÉVES FELNŐTTKÉPZÉS

 Tér és formatervezés

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 1 év/ 326 óra,

 • szakirányú tervezés, digitális ismeretek: heti 2 alkalom ( 4 X 8 alkalmas modulban), kontaktórás képzésben, maximum 13 fős csoportban
 • Rajz/ stílusgyakorlatok  heti 1 alkalom 4 hónapon keresztül
 • Technológiai ismeretek, anyagismeret: 2 alkalom, előre egyeztetett időpontba
 • A tanórák 45 percesek
 • A Corvin Rajziskola vállalja, hogy az előre kiadott tantervtől és óraszámtól nem tér el, de az órák időpontjainak módosításának jogát fenntartja az oktatók esetleges betegsége, utazása esetén, a  helyettesítést, pótóra időpontját vagy  az óracserét emailben egyezteti a résztvevővel. 

    KÉPZÉSI DÍJ:

    -az aktuális képzési díj minden év március 1. kerül fel a honlapra, 
    – a képzés díját az alábbi ütemezésben lehet téríteni, ennek módját a jelentkezési lapon jelezni kell.

    KEDVEZMÉNY NÉLKÜL

    1 év
    Előleg:a pozitív elbírálás után
    1. félév : szeptember 1.-ig 
    2. félév:  január 10.-ig 

     


     KEDVEZMÉNNYEL

    1. Év
    Előleg:a pozitív elbírálás után
    Éves díj: szeptember 1.-ig

    EARLY BIRD

    1. év
    Teljes éves díj:a pozitív elbírálás után

    Corvin kedvezmény:  10 000 Ft ( ha legalább 6 hónapig a Corvin Rajziskola bármely tanfolyamán részt vettél a képzést megelőzően) 

    A KÉPZÉSI DÍJ NEM TARTALMAZZA:

    • a képzéshez szükséges számítógépet, szoftvereket
    • a képzés során felhasználásra kerülő anyagokat, eszközöket
    • írásban külön igényelt pótvizsga (10 000 ft), vagy felzárkóztató konzultáció árát (6000 ft/ óra)

    A KÉPZÉS VISSZAMONDÁSA,

    – emailben történik

     –A képzés megkezdése előtt 10 napon belül illetve, a képzés megszakítása estén az előre  befizetett féléves vagy kedvezményes éves képzési díjat az iskola nem téríti vissza, időarányosan sem. A képzés halasztására nincs mód.

    Amennyiben a képzés a megkezdés előtt, augusztus 1.-ig kerül visszamondásra a teljes összeget visszatérítjük, de aug 1 után a képzés előleg, 69 000 ft már nem kerül visszatérítésre.

    -Amennyiben az iskola hibájából hiúsul meg a képzés, a képzést teljes díját és a felvételi eljárás díját is visszatérítjük.

    PÓTÓRÁK

    • órák pótlására, csoportváltásra nincs lehetőség.
    • órák óravázlatát lehetőség van elkérni az oktatóktól, vagy fezárkóztató konzultáció igényelhető, ennek díja: 6000 ft/ óra
    •  képző vállalja, hogy az képzési programot maradéktalanul végigviszi, az oktatók esetleges betegsége, utazása vagy iskolai programok ütközése esetén pótórát, helyettesítést biztosít, erről emailben tályékoztatja a résztvevőket.
    • pandémia esetén az oktatás a tanmenet szerint online, zoomban folytatódnak

     

    KÉPZÉSI CSOPORTOK

    • képzési csoport a jelentkezési oldalon választható
    • a képzési csoport változtatására a  képzési szerződés megkötése után már nincs mód.
    • másodévben a képzési csoportok időpontjai módosulhatnak.

     

    JELENTKEZÉS

    A képzésre felvételizni szükséges. Felvételi jelentkezés a honlapon keresztül a “foglalj bármit” oldalon történik

    – a jelentkezés határidejét a honlapon minden év március 1.-ig közzétesszük

    -a felvételi eljárás díját is itt lehet kifizetni a bankkártyával. A felvételi eljárás díja: 6350 ft. A felvételi eljárás díját csak abban az esetben térítjük vissza, ha a képzés a képző intézmény hibájából meghiúsul.

     – képzési csoportot választani szükséges

    REGISZTRÁCIÓ, A KÉPZÉSI DÍJ FIZETÉSÉNEK MÓDJA

     A pozitív elbírálás után, 5 napon belül,  a “foglalj bármit” oldalon lehet 

    -beiratkozás időpontot foglalni 

    -a felnőttképzési adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat kitölteni

    -Képzési előleg vagy Early bird kedvezményes képzési díj kifizetése bankkártyával

     

    VÁRÓLISTA:

    Amennyiben a jelentkező megfelelt az iskola által elvárt minőségi követelményeknek, de helyhiány miatt nem került be az általa preferált képzési csoportba, beiratkozás után lehetőség van a fennmaradó helyekre való regisztrációra. 


    A TOVÁBBI TANDÍJRÉSZLETEK FIZETÉSE:
    a képzési szerződésen feltüntetett ütemezésben, a Corvin Art 2 Bt számlaszámára történik

    VIZSGAREND:

    A képzési díj tartalmaz évente 4 db gyakorlati vizsgát.

    -A vizsgák időpotjáról, vizsgaelvárásokról a résztvevők értesítést kapnak. Az éves tanmenetben is követhető ennek időpontja.

    -Leadás formátumának betartása szükséges egyéb esetben a munkák “nem értékelhető” minősítést kapnak, a képzésben résztvevő a pótvizsga keretében pótolhatja a hiányosságát.

    -A vizsgamunkák mennyiség és minőség tekintetében is 75% elérése fölött értékelhető.

    • A hallgató elfogadja a képző által előírt minőségi és mennyiségi vizsgakritériumokat, elvárásokat és az oktatók értékelését, ezt nem kérdőjelezi meg.
    • Amennyiben a képzésben résztvevő jogsértést észlel a vizsgáztatás során, az intézményvezető felülvizsgálatát kérheti.

    – A hallgató élhet pótvizsga lehetőségével, melynek díja: 10 000 ft. Időpontja: az eredeti vizsgaidőpontot követő 7. nap.

    KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI

    -A képzési program szerint meghatározott vizsgák minimum 75%-os teljesítése

    – Aktív részvétel a képzés óráin 75%-ban 

    -Hiányzás mértéke: maximum a képzés 25%-nak az óraszáma

    • Képzési díj megtérítése, határidők betartása a képzési szerződésben foglalt ütemezés szerint

    – A képzés sikeres elvégzése magánisoklai tanusítvány átadásával zárul.

    RAJZ, FESTÉSZET SZOBRÁSZAT

    • A kurzus kizárólag a beiratkozás után látogatható.
    • A bérletek időpontjai előre megválaszhatók, az adott hónapon belül azonos napokon, 4 alkalomra szólnak (nem tetszőlegesen választott négy alkalomra vagy törthónapokra)
    • A pandémia miatt fenntartjuk a jogot, hogy bármikor teljes, vagy részleges online oktatásra váltsunk az aktuális korlátozásokhoz igazodva. Ebben az esetben az órákat azonos időpontban tartjuk megszakítás nélkül.
    • A létszámkorát miatt a beiratkozásra az adott hónap 1-ig, vagy a szabad helyek függvényében van módod, ami a teljes összeg befizetésével válik véglegessé, részletfizetésre nincs lehetőség.
    • Amennyiben a próbaalkalomra bejelentkeztél, és megtörtént az előregisztráció (email, telefon), ez az alkalom bejegyzésre került. Ha valaki mégsem jelenik meg ezen az alkalmán, a továbbiakban csakis kizárólag 1 alkalom teljes áráért, vagy bérlettel tud hozzánk jönni a rajzórára. Próbaalkalmat a pandémia alatt nem tudunk biztosítani.
    • Pótlásra nem tudunk lehetőséget biztosítani.
    • Rajzi kurzusainkra az eszközöket a hallgatónak kell biztosítani, kivéve a rajztáblát.
    • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
    • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza.
    • kurzus lemondása esetén, ha az a kezdete előtti 10 munkanap előtt történik, a befizetett összeget visszatérítjük. Amennyiben a kurzus lemondása a kezdete előtti 10 munkanapon belül történik, a csoportok szervezése miatt a tandíjat nem áll módunkban visszatéríteni.
    • Kérjük, érkezzetek időben, mert a beállításoknál a helyek elfoglalása az óra első tíz percében történik.
    • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét köteles feltüntetni. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek, felhasználásához az iskola engedélye szükséges. Online, offline felületeken , kiállításokon, pályázatokon a hallgató köteles az iskola nevét feltüntetni.
    • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.

    TINIPROGRAMOK

    • A kurzus kizárólag a beiratkozás után látogatható.
    • Rajzi alapozón minden eszközt biztosítunk a gyerekek számára.
    • A rajzi alapozó kurzuson betegség esetén egy hónapban egy alkalom pótolható a párhuzamos csoportban, az adott hónapon belül, de következő havi bérlet vásárlásába nem beszámítható.
    • Az év közbeni bérleteket a hónap utolsó, első hetében áll módunkban kiállítani.
    • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, a szülő köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
    • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza.
    • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül.
    • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, az online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
    • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.

     GYEREKTÁBOROK

     • A gyerektáborokra való jelentkezés az 15 000 Ft előleg befizetésével válik véglegessé, mely foglalónak minősül.
     • A tábor lemondása esetén, ha az a tábor kezdete előtti 15 munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük. Amennyiben a tábor lemondása a tábor kezdete előtti 15 munkanapon belül történik, az anyagbeszerzés és az előre befizetett költségek miatt (belépők, ebéd) az előleget nem áll módunkban visszatéríteni. A fennmaradó összeget a tábor kezdete előtt kérjük kiegyenlíteni.
     • Amennyiben a gyermek kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, a szülő köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
     • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
     • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.

      RÖVID KURZUSOK, SZABADISKOLÁK, ELMÉLETI KÉPZÉSEK

      • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül.
      • A  kurzusra való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. A kurzus lemondása esetén, ha az a kurzus kezdete előtti 15 munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük. Amennyiben a  kurzus lemondása a kurzus kezdete előtti 15 munkanapon belül történik, az előleget nem térítjük vissza.
      • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
      • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza.
      • A tandíj a kurzus anyag és eszközszükségletét nem tartalmazza.
      • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
      • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.

       ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

       • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül.
       • A kurzus kizárólag a beiratkozás, a tandíj befizetése után látogatható.
       • A megkezdett tanfolyam árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetőség.
       • A szakmai kurzusokra, előkészítőkre való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. A szakmai kurzus lemondása esetén, ha az a szakmai kurzus kezdete előtti munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük. Amennyiben a szakmai kurzus lemondása a szakmai kurzus kezdete előtti 15 munkanapon belül történik, az előleget nem térítjük vissza.
       • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
       • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza.
       • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét köteles feltüntetni. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek, felhasználásához az iskola engedélye szükséges. Online, offline felületeken , kiállításokon, pályázatokon a hallgató köteles az iskola nevét feltüntetni.
       • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.

         DIGITÁLIS KÉPZÉSEK

         • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül.
         • A kurzus kizárólag a beiratkozás, a tandíj befizetése után látogatható.
         • A megkezdett tanfolyam árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetőség.
         • A digitális képzésekre való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. Lemondása esetén, ha a digitális képzések kezdete előtti munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük.
         • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
         • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza.
         • 15 napot meghaladó súlyos betegség esetén online konzultációt biztosítunk.
         • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
         • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.

             A CORVIN RAJZISKOLÁBAN AZ ALÁBBI VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉBEN MŰKÖDNEK TANFOLYAMOK:

             Engedély alapján folytatott képzések:
             Corvin Art 2 Bt. nyilvántartásba vételi száma: E/2020/000405.

             Bejlentés alapján folytatott képzések:
             Sipos Mariann e.v.  FKB/2020/000823

             Kis Csaba e.v.        FKB/2020/000828

             Sipos Barbara e.v.  FKB/2020/002729

             Klapka Liza e.v.      FKB/2020/002699

             Corvin Art 2 Bt.       FKB/2020/000817

             A CORVIN

             A Corvin rajziskola 1994 óta sikeresen
             működő, a képzőművészet és a design
             oktatásán alapuló művészeti iskola.
             Sokszínű képzéspalettánkon minden
             művészet iránt nyitott érdeklődő
             megtalálhatja a számára
             leginspirálóbb képzést, kurzust.