FELNŐTTKÉPZÉSEK
 • A Corvin Rajziskola vállalja, hogy az előre kiadott tantervtől és óraszámtól nem tér el, de az órák időpontjainak módosításának jogát fenntartja az oktatók esetleges betegsége, utazása esetén, a pótóra időpontját vagy  az óracserét emailben egyezteti a hallgatókkal.
 • A Corvin Rajziskola biztosítja a felvételt nyert hallgatóknak, hogy a felkínált időpontokból szabadon választhassanak, mindaddif, míg eléri a csoport a maximum létszámot.
 • A Corvin Rajziskola vállalja, hogy az oktatáshoz szükséges helyet és megfelelő munkakörülményeket biztosítja.
 • A Corvin Rajziskola vállalja, hogy a képzéshez szükséges információkat, eszköz-, illetve anyagigényt, és tanrendet e-mailbeneljuttatja a hallgatókhoz a képzés megkezdése előtt.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
 • Esetleges pandémia-korlátozások (például karantén helyzet) esetén a tanórák online formában, azonos időpontokban folytatódnak Zoom-on keresztül.

Házirend, vizsgarend:

 • A hallgató vállalja, hogy pontosan, a tanrend szerint, a szükséges eszközökkel, anyagokkalmegérkezik a tanórákra.
 • A képzéseken minden hallgató a saját számítógépét, saját szoftvereit használja.
 • A hallgató vállalja, hogy modulonként vizsgát Vizsgadíj nincs, amennyiben az adott időpontban beérkezik a vizsgaanyag. A pótvizsga díja: 10 000 Ft.
 • A résztvevő minden vizsga sikeres teljesítése esetén, illetve a tanórák min. 75%-os látogatottságát követően részesül a felnőttképzés elvégzését igazoló szakirányú tanúsítványban.
 • A tanúsítvány feljogosítja, hogy akkreditált vizsgaközpontban hivatalos, állam által elfogadott vizsgát tehet, és szakképesítést szerezhet, mint: Képző, iparművészeti munkatárs/ Művészeti grafikus vagy Képző, iparművészeti munkatárs/ Mozgókép, animáció/. Ezt a vizsgadíjat a képzés ára nem tartalmazza.
 • Az első év elvégzése után másodéves képzésünkre az elkészült portfólióval jelentkezhetnek diákjaink.
 • A hallgató vállalja, hogy az iskola felszereléseire, bútoraira és eszközeire vigyáz, károkozása esetében két héten belül megtéríti vagy pótolja azt.
 • A résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzés alatt készült munkái nem önálló szellemi termékek, konzultáció keretében készültek, így más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki. Online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét köteles feltünteti.
 • A résztvevő kijelenti, hogy a Corvin Rajziskola képzésén készült munkák promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi.

Befizetési és pótlási feltételek:

 • Képzéseinken limitált létszámú csoportok indulnak, tervezés óráinkon és a digitális órákon legfeljebb 14 fő vehet részt. A képzésre való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. A képzési díj térítésének késedelme esetén a hallgató nem látogathatja tovább az órákat.
 • A megkezdett tanfolyam árának visszafizetésére nincs mód. Váratlan, hosszan tartó (legalább 15 nap), igazolt betegség esetén online konzultációt biztosítunk.
 • Az éves tandíjat lehetőség van egy összegben, illetve két részletbentéríteni. A részletfizetés esetén regisztrációs többlet költséget számítunk fel, a második részlet befizetésének határideje: január 10.
 • A képzés visszamondása esetén, amennyiben az a képzés kezdete előtti 20. munkanappal történik, a befizetett előleget visszatérítjük, 10 000 ft regisztrációs díjat számítunk fel. Amennyiben a képzés visszamondása a képzés kezdete előtti 20 munkanapon belül történik, a befizetett előleget nem térítjük vissza.
 • A tanórák pótlására nincs lehetőség, a hiányzott órák óravázlatát lehetőség van elkérni az oktatóktól, illetve felzárkóztató konzultációt kérhető, melynek díja: 7000 ft/alkalom.

Korábban megszerzett kompetenciák beszámítására van mód, a rajzképzés alól különbözeti vizsgával, felmentés adható, lletve a művészettörténet tekintetében értettségi vizsgát elfogadjuk, ezeknek értékét a tanfolyam árából visszatérítjük / Rajz (40 000 ft/ év) Művészettörténet (30 000 ft/év).

 

Rajz, festészet szobrászat
 • A kurzus kizárólag a beiratkozás után látogatható.
 • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat Online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül.
 • A létszámkorát miatt a beiratkozásra az adott hónap 1-ig van módod, ami a teljes összeg befizetésével válik véglegessé, részletfizetésre nincs lehetőség.
 • Amennyiben a próbaalkalomra bejelentkeztél, és megtörtént az előregisztráció (email, telefon), ez az alkalom bejegyzésre került. Ha valaki mégsem jelenik meg ezen az alkalmán, a továbbiakban csakis kizárólag 1 alkalom áráért (4.500 Ft), vagy bérlettel tud hozzánk jönni a rajzórákra. Próbaalkalmat január, február hónapra nem tudunk biztosítani.
 • Többhavi bérlet vásárlása esetén, minden hónap utolsó hetében új időpontra tehető át az óra.
 • Pótlásra nem tudunk lehetőséget biztosítani (Igazolt súlyos betegség esetén méltányosságból egy alkalom pótolható/hónap)
 • Rajzi kurzusainkra az eszközöket a hallgatónak kell biztosítani, kivéve a rajztáblát.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza.
 • kurzus lemondása esetén, ha az a kezdete előtti 10 munkanap előtt történik, a befizetett összeget visszatérítjük. Amennyiben a kurzus lemondása a kezdete előtti 10 munkanapon belül történik, a csoportok szervezése miatt a tandíjat nem áll módunkban visszatéríteni.
 • Kérjük, érkezzetek időben, mert a beállításoknál a helyek elfoglalása az óra első tízpercében történik.
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
Tiniprogramok
 • A kurzus kizárólag a beiratkozás után látogatható.
 • Rajzi alapozó, rajzos játszóház és gyermektáborainkban minden eszközt biztosítunk a gyerekek számára.
 • A rajzi alapozó kurzuson betegség esetén egy hónapban egy alkalom pótolható a párhuzamos csoportban, az adott hónapon belül, de következő havi bérlet vásárlásába nem beszámíthatóak.
 • Az év közbeni bérleteket a hónap utolsó, első hetében áll módunkban kiállítani.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, a szülő köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza.
 • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat Online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül.
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
Gyerektáborok
 • A gyerektáborokra való jelentkezés az 15 000 Ft előleg befizetésével válik véglegessé, mely foglalónak minősül.
 • A tábor lemondása esetén, ha az a tábor kezdete előtti 15 munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük. Amennyiben a tábor lemondása a tábor kezdete előtti 15 munkanapon belül történik, az anyagbeszerzés és az előre befizetett költségek miatt (belépők, ebéd) az előleget nem áll módunkban visszatéríteni. A tábor teljes összegét a tábor megkezdésének napján kérjük megtéríteni.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, a szülő köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
Rövid kurzusok, szabadiskolák, elméleti képzések
 • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat Online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül
 • A  kurzusra való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. A  kurzus lemondása esetén, ha az a  kurzus kezdete előtti 15. munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük. Amennyiben a  kurzus lemondása a  kurzus kezdete előtti 15 munkanapon belül történik, az előleget nem térítjük vissza.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza. A tandíj a kurzus anyag és eszközszükségletét nem tartalmazza.
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
Előkészítő tanfolyam
 • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat Online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül.
 • A kurzus kizárólag a beiratkozás, a tandíj befizetése után látogatható.
 • A megkezdett tanfolyam árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetőség.
 • A szakmai kurzusokra, előkészítőkre való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. A szakmai kurzus lemondása esetén, ha az a szakmai kurzus kezdete előtti 15. munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük. Amennyiben a szakmai kurzus lemondása a szakmai kurzus kezdete előtti 15 munkanapon belül történik, az előleget nem térítjük vissza.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza. Amennyiben a beiratkozás több modulra történt, tandíjat csak egy hónapot meghaladó súlyos betegség esetén tudunk visszatéríteni 10% regisztrációs költség felszámításával.
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
Digitális képzések
 • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat Online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül.
 • A kurzus kizárólag a beiratkozás, a tandíj befizetése után látogatható.
 • A megkezdett tanfolyam árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetőség.
 • A digitális képzésekre való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. Lemondása esetén, ha a digitális képzések kezdete előtti 15. munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pótolni.
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük vissza. Egy hónapot meghaladó súlyos betegség esetén a tandíjat 10% regisztrációs költség felszámításával tudjuk visszatéríteni.
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
A Corvin Rajziskolában az alábbi vállalkozások szervezésében működnek tanfolyamok:

Corvin Art 2 Bt. FKB/2020/000817
Sipos Mariann e.v. FKB/2020/000823
Kis Csaba e.v. FKB/2020/000828
Sipos Barbara e.v. FKB/2020/002729
Klapka Liza e.v. FKB/2020/002699