FELNŐTTKÉPZÉSEK
 • A Corvin Rajziskola vállalja, hogy az előre kiadott tantervtől és óraszámtól nem tér el, de az órák időpontjainak módosításának jogát fenntartja az oktatók esetleges betegsége, utazása esetén, a pótóra időpontját vagy  az óracserét emailben egyezteti a hallgató
 • A Corvin Rajziskola biztosítja a felvételt nyert hallgatóknak, hogy a felkínált időpontokból szabadon választhassanak, mindaddig, míg eléri a csoport a maximum létszámot. A képzés megkezdése után a csoportbeosztásokon módosítani nem lehetsé
 • A Corvin Rajziskola vállalja, hogy az oktatáshoz szükséges helyet és megfelelő munkakörülményeket biztosítja.
 • A Corvin Rajziskola vállalja, hogy a képzéshez szükséges információkat, eszköz-, illetve anyagigényt, és tanrendet e-mailben eljuttatja a hallgatókhoz a képzés megkezdése előtt.
 • Képzéseinken limitált létszámú csoportok indulnak, tervezés óráinkon és adigitális órákon legfeljebb 14 fő vehet részt, ábrázolás/rajz és stílusgyakorlatokon maximum 28 fő.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
 • Esetleges pandémia/ korlátozások esetén a tanórák online formában, azonos időpontokban folytatódnak Zoom-on keresztü

Házirend, vizsgarend:

 • A hallgató vállalja, hogy pontosan, a tanrend szerint, a szükséges eszközökkel, anyagokkal megérkezik a tanórá
 • A képzéseken minden hallgató a saját számítógépét, saját szoftvereit használja.
 • A résztvevő vállalja, hogy évente 5 alkalommal gyakorlati, 2 alkalommal elméleti vizsgát tesz, a tantervben megadott időpontban, minden vizsga elvárásnak, annak formai, minőségi, mennyiségi követelményeinek eleget tesz. A vizsga díját a képzési díj tartalmazza. Amennyiben a tanuló pótvizsga lehetőségével szeretne élni, azt írásban kérvényeznie kell, ennek díját a képzési díj nem tartalmazza.
 • A résztvevő minden vizsga sikeres teljesítése esetén, illetve a tanórák min. 75%-os látogatottságát követően részesül a felnőttképzés elvégzését igazoló szakirányú tanúsítványban.
 • A tanúsítvány feljogosítja, hogy akkreditált vizsgaközpontban hivatalos, állam által elfogadott vizsgát tehet, és szakképesítést szerezhet, mint: Képző, iparművészeti munkatárs/ Művészeti grafikus illetve Képző, iparművészeti munkatárs/ Mozgókép, animáció/. Ezt a vizsgadíjat a képzés ára nem tartalmazza.
 • Az első év elvégzése után másodéves képzésünket csak azok a résztvevők folytathatják, akik az elő éves követelményeknek 80%-ban megfelelnek.
 • A hallgató vállalja, hogy az iskola felszereléseire, bútoraira és eszközeire vigyáz,( az asztalokat nem vágja szét!), károkozása esetében két héten belül megtéríti vagy pótolja azt.

Az iskolában született munkák felhasználására vonatkozó szabályzás:

 • A résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzés alatt készült munkái nem önálló szellemi termékek, konzultáció keretében készültek, így más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek csak az iskola engedélyével adhatja ki, használhatja fel. Online és offline felületeken, pályázatokon, kiállításokon történő megjelenés esetén az iskola nevét köteles feltüntetni. Amennyiben ezeknek a feltételeknek a tanuló nem tesz eleget a Corvin Rajziskola 40 000 ft ködbér megfizetésére tarthat igé
 • A résztvevő kijelenti, hogy a Corvin Rajziskola képzésén készült munkák és a róla készült iskolai csoportkép promóciós célú használatát az iskolának engedé Munkái publikásása a tanuló nevének feltüntetésével történik.

Beiratkozási és pótlási feltételek:

 • A képzésre való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. A képzési díj térítésének késedelme esetén a hallgató nem látogathatja tovább az órákat.
 • A megkezdett tanfolyam árának visszafizetésére nincs mó Váratlan, hosszan tartó (legalább 15 nap), igazolt betegség esetén online konzultációt biztosítunk.
 • A képzésre történő beiratkozás az előleg befizetésével válik véglegessé.
 • A további éves képzési díjat lehetőség vanegy összegben, illetve két részletben térí A részletfizetés esetén regisztrációs többletköltséget számítunk fel, a második részlet befizetésének határideje: január 10.
 • A képzés visszamondása esetén, amennyiben az a képzés kezdete előtti 20. munkanappal történik, a befizetett előleget visszatérítjük, azonban 10 000 ft regisztrációs díjat számítunk fel. Amennyiben a képzés visszamondása a képzés kezdete előtti 20 munkanapon belül történik, a befizetett előleget nem térítjük vissza.
 • A tanórák pótlására nincs lehetőség, a hiányzott órák óravázlatát lehetőség van elkérni az oktatóktól, illetve felzárkóztató konzultációt kérhető, melynek díja: 7000 ft/alkalom.
 • Korábban megszerzett kompetenciák beszámítására van mó A rajz és        művészettörténet modulok előzetes tudásméréssel beszámíthatók. Az előzetes tudásmérés vizsgadíja: 3000 ft/ modul.
RAJZ, FESTÉSZET SZOBRÁSZAT
 • A kurzus kizárólag a beiratkozás után látogatható.
 • A bérletek időpontjai előre megválaszhatók, az adott hónapon belül azonos napokon, 4 alkalomra szólnak (nem tetszőlegesen választott négy alkalomra vagy törthónapokra)
 • A pandémia miatt fenntartjuk a jogot, hogy bármikor teljes, vagy részleges online oktatásra váltsunk az aktuális korlátozásokhoz igazodva. Ebben az esetben az órákat azonos időpontban tartjuk megszakítás nélkü
 • A létszámkorát miatt a beiratkozásra az adott hónap 1-ig van módod, ami a teljes összeg befizetésével válik véglegessé, részletfizetésre nincs lehetősé
 • Amennyiben a próbaalkalomra bejelentkeztél, és megtörtént az előregisztráció (email, telefon), ez az alkalom bejegyzésre került. Ha valaki mégsem jelenik meg ezen az alkalmán, a továbbiakban csakis kizárólag 1 alkalom teljes áráért, vagy bérlettel tud hozzánk jönni a rajzóráPróbaalkalmat a pandémia alatt nem tudunk biztosítani.
 • Többhavi bérlet vásárlása esetén, minden hónap utolsó hetében új időpont választható.
 • Pótlásra nem tudunk lehetőséget biztosítani (Igazolt, súlyos betegség esetén méltányosságból egy alkalom pótolható/hónap)
 • Rajzi kurzusainkra az eszközöket a hallgatónak kell biztosítani, kivéve a rajztáblát.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pó
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük
 • kurzus lemondása esetén, ha az a kezdete előtti10 munkanap előtt történik, a befizetett összeget visszatérítjük. Amennyiben a kurzus lemondása a kezdete előtti 10 munkanapon belül történik, a csoportok szervezése miatt a tandíjat nem áll módunkban visszaté
 • Kérjük, érkezzetek időben, mert a beállításoknál a helyek elfoglalása az óra első tízpercében törté
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét köteles feltüntetni. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek, felhasználásához az iskola engedélye szükséges.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
TINIPROGRAMOK
 • A kurzus kizárólag a beiratkozás utánlátogatható.
 • Rajzi alapozón minden eszközt biztosítunk a gyerekek számá
 • A rajzi alapozó kurzuson betegség esetén egy hónapban egy alkalom pótolhatóa párhuzamos csoportban, az adott hónapon belül, de következő havi bérlet vásárlásába nem beszámítható
 • Az év közbeni bérleteket a hónap utolsó, első hetében áll módunkban kiállítani.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, a szülő köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pó
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük
 • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkü
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
GYEREKTÁBOROK
 • A gyerektáborokra való jelentkezés az 15 000 Ftelőleg befizetésével válik véglegessé, mely foglalónak minősü
 • A tábor lemondása esetén, ha az a tábor kezdete előtti 15 munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük. Amennyiben a tábor lemondása a tábor kezdete előtti 15 munkanapon belül történik, az anyagbeszerzés és az előre befizetett költségek miatt (belépők, ebéd) az előleget nem áll módunkban visszaté A tábor teljes összegét a tábor megkezdésének napján kérjük kiegészíteni.
 • Amennyiben a gyermek kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, a szülő köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pó
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
RÖVID KURZUSOK, SZABADISKOLÁK, ELMÉLETI KÉPZÉSEK
 • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkül
 • A  kurzusra való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. A kurzus lemondása esetén, ha az a kurzus kezdete előtti  15 munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük. Amennyiben a  kurzus lemondása a kurzus kezdete előtti 15 munkanapon belül történik, az előleget nem térítjük vissza.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pó
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük A tandíj a kurzus anyag és eszközszükségletét nem tartalmazza.
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
 • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat Online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkü
 • A kurzus kizárólag a beiratkozás, a tandíj befizetése utánlátogatható.
 • A megkezdett tanfolyam árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetősé
 • A szakmai kurzusokra, előkészítőkre való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. A szakmai kurzus lemondása esetén, ha az a szakmai kurzus kezdete előtti munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük. Amennyiben a szakmai kurzus lemondása a szakmai kurzus kezdete előtti 15 munkanapon belül történik, az előleget nem térítjük vissza.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pó
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük Amennyiben a beiratkozás több modulra történt, tandíjat csak egy hónapot meghaladó súlyos betegség esetén tudunk visszatéríteni 10% regisztrációs költség felszámításával.
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
DIGITÁLIS KÉPZÉSEK
 • Karanténhelyzet esetén a kurzusokat Online formában azonos időpontokban folytatjuk megszakítás nélkü
 • A kurzus kizárólag a beiratkozás, a tandíj befizetése utánlátogatható.
 • A megkezdett tanfolyam árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetősé
 • A digitális képzésekre való jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. Lemondása esetén, ha a digitális képzések kezdete előtti munkanap előtt történik, az előleget visszatérítjük.
 • Amennyiben a hallgató kárt tesz az iskola eszközeiben, felszerelésében vagy bútoraiban, köteles azt maximum két hét alatt megtéríteni vagy pó
 • A kurzus megkezdése után a tandíjat nem térítjük 15 napot meghaladó súlyos betegség esetén online konzultációt biztosítunk.
 • A résztvevő vállalja, hogy a képzés keretében készült munkáinak promóciós célú használatát az iskolának engedélyezi, más művészeti intézménynek vagy harmadik személynek nem adja ki, a online és offline felületeken történő megjelenés esetén az iskola nevét feltünteti. Ezek a munkák kooperatív szellemi terméknek minősülnek.
 • Az iskola a diákok email címét, telefonszámát kizárólag az iskolai ügyintézés, illetve a programok ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.

A CORVIN RAJZISKOLÁBAN AZ ALÁBBI VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉBEN MŰKÖDNEK TANFOLYAMOK:

Engedély alapján folytatott képzések:
Corvin Art 2 Bt. nyilvántartásba vételi száma: E/2020/000405.

Bejlentés alapján folytatott képzések:
Sipos Mariann e.v.  FKB/2020/000823
Kis Csaba e.v.        FKB/2020/000828
Sipos Barbara e.v.  FKB/2020/002729
Klapka Liza e.v.      FKB/2020/002699
Corvin Art 2 Bt.       FKB/2020/000817